به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان نهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد.

این فصلنامه در چارچوب ضوابط انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان فعالیت می کند و می کوشد راه های مدیریتی و اجرایی برای عبور از چالش های زیست محیطی و پیشبرد توسعه پایدار، ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شهرداری و تمامی ارگان های ذی ربط ارائه دهد چراکه این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و تجارب کلان شهرهای جهانی، می تواند گامی مؤثر در راستای حل معضلات و بحران های محیط زیست باشد.

برخی از محورهای موضوعی این فصلنامه عبارتند از:

ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه نسبت به مخاطرات محیطی

ضرورت بهبود فضای حفاظت ا محیط زیست با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

شناسایی کامل مخاطرات و اولویت بندی آن ها در جهت عدم آسیب بینی

محیط زیست و توسعه پایدار

پاندمی کرونا، محیط زیست در پسا کرونا

نهمین شماره از این فصلنامه به نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و هشدار دادن درباره وقوع زلزله و پیامدها و بحران های ناشی ازآن اختصاص یافته است.

فهرست مقالات مندرج در نهمین فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان به شرح زیر می باشد:

  • بحران زلزله و راهکارهای ظرفیت‌سازی
  • سرزمین ایران، سرزمین زلزله
  • ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر همدان در برابر زلزله
  • انتشار آلاینده ها به دنبال شرایط اضطراری مرتبط با زلزله
  • بررسی احتمال اثرات القایی معدنکاری بر زلزله‌های بالای ۶ ریشتر

جهت  تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن دبیرخانه  02188939478 تماس حاصل فرمایید.