به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان هشتمین شماره فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد.

این فصلنامه در چارچوب ضوابط انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان فعالیت می کند و می کوشد راه های مدیریتی و اجرایی برای عبور از چالش های زیست محیطی و پیشبرد توسعه پایدار، ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شهرداری و تمامی ارگان های ذی ربط ارائه دهد چراکه این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و تجارب کلان شهرهای جهانی، می تواند گامی مؤثر در راستای حل معضلات و بحران های محیط زیست باشد.

برخی از محورهای موضوعی این فصلنامه عبارتند از:

ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه نسبت به مخاطرات محیطی

ضرورت بهبود فضای حفاظت ا محیط زیست با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

شناسایی کامل مخاطرات و اولویت بندی آن ها در جهت عدم آسیب بینی

محیط زیست و توسعه پایدار

پاندمی کرونا، محیط زیست در پسا کرونا

 

فهرست مقالات مندرج در هشتمین فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان به شرح زیر می باشد:

گزارشی از اثرات طراحی شهری بر سلامتی انسان

کاهش خطرات بلایا در زمان شیوع همه گیری ویروس کرونا

تنوع زیستی و جغرافیای زیستی

بوم روستا، طرحی نو برای محیط زیست روستایی

ارزیابی جهانی تاثیر کرونا ویروس بر محیط زیست، سلامت و اقتصاد

 

 جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن دبیرخانه 02188939479 – 02188939478 تماس حاصل فرمایید.